EN TR

Latest News

Deniz Harp Okulu: Türk Denizcilik Mirasının Kalbi

250 yıldır Türk Deniz Kuvvetlerinin ana subay kaynağı olan şanlı Deniz Harp Okulu, geleceğimizin teminatı olan genç bahriyelileri en iyi şekilde yetiştirme gayret ve hevesi ile çalışmalarına devam ediyor.

Date: 14 Kasım, 2023 Update: 22 Temmuz, 2024

Deniz Harp Okulu, Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından 18 Kasım 1773 tarihinde Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adı ile Kasımpaşa'da kurulmuştur. 1834 yılına kadar Kasımpaşa'da faaliyetlerini sürdüren okul, aynı yıl Heybeliada'da “Bahriye Kışlasına'', dört yıl sonra Kasımpaşa’ya o tarihlerde Gazi Hasanpaşa Konağı olan ve mühendishane binası olarak hazırlanan binalarda konuşlanmıştır. 1851 yılında okul tekrar Heybeliada'ya nakledilmiş ve I. Dünya Savaşı sonunda kadar faaliyetlerini burada sürdürmüştür.

Cumhuriyetin ilanını müteakip 1928 yılında Deniz Harp Okulu ve Lisesi adını almıştır. II. Dünya Savaşı esnasında 1941-1946 yıllarında Mersin'e taşınan okul, 1946 yılında tekrar Heybeliada'ya taşınmış ve halihazırda Tuzla'da bulunan bugünkü yerleşke 31 Ağustos 1985 tarihinde hizmete açılmıştır. 25 Temmuz 2016 tarih ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Deniz Harp Okulu (DHO) MSÜ Rektörlüğüne bağlanmıştır.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu (DHO), 250 yıl boyunca Türk Deniz Kuvvetlerinin ana subay kaynağı olarak görev yapmaktadır. 31 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenen törenle, 10’u kadın ve 12 yabancı uyruklu misafir personel dahil olmak üzere 466 Teğmen mezun edilmiştir. Bu mezunlar, Mavi Vatan'ın savunmasında önemli roller üstleneceklerdir. Aynı zamanda, 318 genç bahriyeli intibak eğitimlerini başarıyla tamamlamış ve Deniz Kuvvetleri ile Milli Savunma Üniversitesi ailesine katılmıştır.

Yüksek teknoloji ürünü harp silah araç ve gereçlerini kullanan insan gücü ihtiyacının gerekliliği ile Deniz Harp Okulu öğrencileri hem deniz sınıfı subay hem de Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen bir lisans diploması almaktadır. DHO'nun eğitim programı, 13 dost ve müttefik ülkeden 96 misafir askeri öğrenci dahil olmak üzere toplamda 1685 öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır (halihazırda 318 Hazırlık Sınıfı Öğrencisi Kuleli’de, 363 1’inci Sınıf Öğrencisi Heybeliada’da ve 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü Sınıf toplam 1004 öğrenci Tuzla’da olmak üzere). Okul, akademik ve uygulamalı eğitimlerle donanmış, mühendislik dallarında lisans eğitimi sunmakta ve Deniz Subayı yeterliliklerini sağlamaktadır.

Öğretim kadrosu, 2 Profesör, 5 Doçent, 14 Doktor Öğretim Üyesi, 78 Öğretim Görevlisi, 29 Araştırma Görevlisi olmak üzere 68’i subay, 61’i sivil toplam 129 öğretim elemanından oluşmaktadır. Bu kadro, 2023 yılında 3 TÜBİTAK Proje Çalışmasına katılmış ve diğer üniversitelere ait 6 TÜBİTAK ve 1 TENMAK Projesine de paydaş olarak katılım sağlanmıştır. Bunlara ilave olarak; DHO ile Milli Denizaltı (MiLDEN)Proje Ofisi arasında yapılan iş birliği kapsamında, 5 öğretim üyesi, milli denizaltı kavramsal tasarım çalışmalarında aktif rol almıştır.

Deniz Harp Okulu öğrencileri akademik program uyarınca 1 yılı İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere toplam 5 yıl süresince yoğun olarak uygulamalı denizcilik eğitimlerinin yanı sıra mühendislik eğitimi almaktadırlar. MSÜ Deniz Harp Okulunda; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elekronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gemi İnşa Mühendisliği ve Makine Mühendisliği olmak üzere 5 mühendislik dalında lisans eğitimi ile Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda Deniz Subayı ve gemiadamı yeterliliklerini sağlayacak şekilde akademik ve uygulamalı askeri eğitimler verilmektedir. Deniz Harp Okulu Dekanlığında öğretim faaliyetleri; 55 klasik dershane, 4 amfi, 5 bilgisayar destekli U tipi lisan laboratuvarı, 5 bilgisayar destekli kabin tipi lisan laboratuvarı, 4 bilgisayar laboratuvarı, 27 laboratuvar, 1 Gökevi (Platoryum), 1 Köprüüstü Simülatörü, 1 GMDSS Simülatörü ve 1 Radar ve ECDIS Simülatörü ile icra edilmektedir.

Öğrenciler beşer kişilik modern odalarda kalmakta, odalarda her öğrencinin kendisine ait bir çalışma masası, kütüphanesi, yatağı ve elbise dolabı ile her sınıfa ayrı tahsis edilmiş öğrenci teneffüshanelerinde sosyal yaşam imkanlarına sahip bulunmaktadırlar. Öğrenciler ilgi alanlarına göre; satranç, sinema, tiyatro, müzik, deniz harp tarihi, gemi modelciliği, gemi teknolojileri, mekatronik ve robotik ile siber güvenlik sosyal kulüp çalışmalarına iştirak etmektedir.

Akademik yıl içerisinde öğrenilen teorik bilgilerin uygulaması, öğrencileri gemi ve deniz hayatına alışması ve göreve hazırlamak amacıyla yıl içinde eğitim botlarıyla ve yelkenli teknelerle eğitim yapılmaktadır. Akademik yıl sonlarında, icra edilen İleri Denizcilik Eğitimleri (İDE) ve Açık Deniz Eğitimlerinde (ADE) yıl içerisinde teorik olarak işlenen konuların pekiştirilmesine, öğrencilerin yurtiçi/yurtdışı limanlarına olan ünsiyetlerinin arttırılması sağlanmaktadır. Eğitim programı, Yangın Yarasavunma ve İlk Yardım Eğitimleri ile tamamlanmakta ve öğrenciler, teorik bilgilerini simülatörlerde uygulamalı olarak pekiştirmektedirler.

Deniz Harp Okulu öğrencileri, TEKNOFEST 2023’te Jet Motor Tasarımı kategorisinde ve Amerikan Uzay ve Havacılık Enstitüsü (AAIA) 2023 Yılı Jet Motor Tasarım Yarışması’nda önemli başarılar elde etmişlerdir. Ayrıca, yelken ve kürek federasyonları tarafından düzenlenen yarışmalarda da önemli başarılar göstermişlerdir. 2023 yılında 13 yat yarışına her bir yarışa en az dört yat ile iştirak edilerek 7 birincilik, 4 ikincilik, 4 üçüncülük ve 3 dördüncülük elde edilmiş; yine 2023 yılında 5 kürek yarışına iştirak edilerek bireysel ve takım halinde olmak üzere 1 ikincilik, 7 üçüncülük ve 5 dördüncülük elde edilmiştir. Sualtı Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından Deniz Harp Okulunda Kurbağadam Temel Kursu icra edilmekte ve her yıl ortalama 20 öğrenci kursu başarıyla bitirerek Kurbağadam Brövesi almaya hak kazanmaktadır.

DHO'nun eğitim programları, denizcilik ve mühendislik alanlarında yüksek kaliteli eğitim sunmakta ve öğrencilerini Türk Deniz Kuvvetleri için nitelikli subaylar olarak yetiştirmektedir. Öğrenciler hem akademik hem de fiziksel gelişimlerini destekleyen kapsamlı bir eğitim almakta ve sosyal etkinliklere de katılmaktadırlar. Öğrencilerin genel kültürleri ile mesleki bilgi ve görgülerinin artırılması maksadıyla konferansların icrasına aralıksız olarak devam edilmekte kültürel faaliyetler ile moral motivasyonları yüksek seviyede tutulmaktadır.