EN TR

Latest News

DÜFAS, HIZIR TKAS ile Birlikte GABYA Sınıfı Bir Fırkateynde Test Edilecek!

DzKK’nın uzun menzilli düşük frekans çekili aktif sonar sistemi ihtiyacına yönelik olarak SSB ArGe Daire Başkanlığı ile 28 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ArGe Sözleşmesi ile başlatılan DÜFAS Projesi altında ASELSAN ve çözüm ortağı ARMELSAN tarafından geliştirilen Düşük Frekans Aktif Sonar (DÜFAS) Sistemi önümüzdeki aylarda GABYA Sınıfı bir fırkateyn üzerine entegre edilecek ve 2022 yılı içinde bir dizi deniz testine tabi tutulacak.

Date: 31 Mart, 2022

Edindiğim bilgiye göre ARMELSAN’ın kendi sorumluluğundaki iş paketlerini (DÜFAS Akustik Verici Birimi’nin içindeki akustik vericiler ve elektronikler) teslim etmesini müteakip ASELSAN ilk DÜFAS Sistem Prototipi’nin entegrasyonuna başlamış durumda. GABYA Sınıfı bir fırkateynin arka kısmında yer alan AN/SLQ-25 Nixie Torpido Savunma Sistemi sökülecek ve yerine DzKK’nın ihtiyaçları doğrultusunda birbirinden ayrı iki ayrı vinç ile çekilen ve geminin arkasından sarkıtılan pasif (solda, HIZIR-TKAS) ve aktif (sağda, DÜFAS) sonar dizinleri yerleştirilecek. DÜFAS, HIZIR TKAS Sisteminde yer alan Torpido Tespit Dizini ile entegre bir biçimde kullanılacaktır.

Bu kapsamda geminin kıç tarafında bir dizi yapısal iyileştirme/değişiklik çalışmasının da yapılması bekleniyor. Çünkü gemide kıç tarafta yer alacak ve hem DÜFAS, hem de HIZIR-TKAS dizinlerini/Akustik Verici Birimlerini taşıyacak vinç sistemlerinin hidrolik mekanizma ile çalışacağı ve çok büyük boyutlarda olacağı belirtiliyor.

DÜFAS, ilk aşamada HIZIR-TKAS pasif sonar dizini ile birlikte çalışarak müşterek görev icra edecek. Ancak, multi-statik özelliği sayesinde (gemideki Savaş Yönetim Sistemi üzerinden bölgedeki diğer dost sonarlarla konuşabilecek) DÜFAS tarafından gönderilecek güçlü sonar yayını/ping multi-statik özelliği sayesinde sadece aynı gemide çekilen pasif sonar dizini (HIZIR TKAS Sisteminde yer alan Torpido Tespit Dizini) tarafından değil bölgedeki pasif dinleyici konumundaki dost gemiler ve denizaltılarca da takip edilebilecek ve bu platformlar aktif sonar yayınının herhangi bir cisme çarparak yarattığı yansıma veya ekoları dinleyerek kendi sualtı gözetleme görevlerini icra edebilecekler.

TF-2000 Hava Savunma Harbi (HSH) Muhribinden (GABYA Sınıfı Fırkateynlerin bir bölümüne de takılması planlanıyor) sarkıtılacak DÜFAS, göndereceği çok güçlü aktif sonar yayını sayesinde düşman denizaltısının kendisine ve koruması altındaki konvoy yakınlarına sokulmasını engelleyecektir.

Her ne kadar Projede hedef platform olarak TF-2000 HSH Muhribi seçilmiş olsa da prototip sistem ile icra edilecek deniz testlerinin başarılı olması ve ürünün DzKK’nın beğenisini kazanması durumunda HIZIR TKAS ile donatılan hizmetteki diğer gemilere de bu kabiliyetin kazandırılması bekleniyor. Bu kapsamda İSTİF Sınıfı ilk Fırkateyn TCG İstanbul’a yetişmese bile inşası planlanan İSTİF Sınıfı diğer 3 gemi ile Sözleşmesi Kasım 2020’de imzalanan ve 2024 yılından itibaren hizmete girmeleri planlanan 2 adet Açık Deniz Karakol Gemisi’nde de DÜFAS kabiliyetinin olacağını değerlendirmekteyim.