EN TR

Latest News

SAHA İstanbul 5.Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul`da Gerçekleşti

Date: 06 Mayıs, 2023 Update: 19 Mayıs, 2024

SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesinin” 5. Olağan Genel Kurul toplantısı bugün, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kampüsü (Ayazağa/İstanbul) Süleyman Demirel Kültür Merkezi salonunda gerçekleşti.

Olağan Genel Kurul öncesinde basın mensuplarına SAHA İstanbul kümelenmesinin yapılanması ve SAHA EXPO ile ilgili güncel değerlendirmelerde bulunan SAHA Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk BAYRAKTAR, 2015 yılında 27 kurucu üye firmanının öncülüğünde kurulan SAHA İstanbul'un bugün Avrupa Birliği içindeki en büyük sanayi kümelenmesi haline geldiğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: " STK olarak kümelenmemizin en büyük amacı savunma sanayimize derinlik katmak, sektöre girmek isteyen firmalarımıza öncülük etmek, bugün SAHA İstanbul bünyesinde 938 firma, 26 üniversite var. Bu firmaların %80'i KOBİ ölçeğinde firmalar. Çok az büyük ölçekli firmamız var. Mikro ölçekten, orta ve büyük ölçeğe kadar akademisiyle bir önemli katılım var. Burada özel sektörde başarılarını ispat etmiş firmalarımızın, savunma & havacılık sektörüne yeni giren firmalarımıza destek verme, firmalar arası işbirliğini oluşturmak adına SAHA İstanbul çok önemli bir görev üstleniyor. Geçen yıl SAHA EXPO'nun 3'uncusunu gerçekleştirdik. 900'ün üzerinde firma katılım gösterdi. Bir çok ülkeden üst düzey delegasyon katılımı vardı. SAHA EXPO, özellikle platform bazında değil alt sistem ve teknoloji bazındaki firmalarımızın katıldığı bir organizasyondur. SAHA EXPO bünyesinde 1,2 milyar dolarlık ve çoğu ihracat olmak üzere anlaşma imzalandı. SAHA EXPO olarak biz bir STK'yız ve amacımız bu alan giren firmalara maliyet etkin, güçlü, sürdürülebilir yapı oluşturmasına yönelik katkılar sunmak. SAHA Akademi'de yönetim bilimi adına gençleri eğitiiyoruz, sektörel yetkinlikleri arttırmak için etkinlikler yapıyoruz. SAHA Girişim olarak, yeni girişimlere destek olmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki çalışmalarına katkı sunma amacıyla son dönemde SAHA İstanbul bünyesinde Milli Uzay Komitesini kurduk." dedi.

Basın toplantısının ardından, SAHA İstanbul 5. Olağan Genel Kurulunun açılış konuşmasını gerçekleştiren, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk BAYRAKTAR, Küresel ve Türk Savunma Sanayisi ile ilgili katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi. 

Küresel askeri harcamaların 2022'de %6,7 oranında büyüdüğünü belirten BAYRAKTAR, " En çok harcamayı ABD, Çin ve Rusya yapıyor. Kuzey Amerika, Orta ve Doğu Avrupa özellinde savaş nedeniyle savunma harcamaları artıyor. 2022 yılında en yüksek askeri harcamaya sahip ilk 10 ülke, dünya toplam askeri harcamalarının %76'sını gerçekleştiriyor. Ukrayna’nın 2022’deki harcama artışı ile 11'inci sıraya yükselirken, Türkiye millilik oranını artırdıkça ithalat oranını düşürerek yıllara göre giderek azalan askeri harcamaları ile 23. sırada yer alıyor." dedi.

BAYRAKTAR, Dünyada ülkeler bazında en çok savunma sanayi ihracatı gerçekleştiren beş ülkenin sıralamasını sunumunda katılımcılarla paylaştı. Paylaşılan sunya göre ilk sırada ABD ($800 milyar), 2'nci sırada Çin ($293 milyar), 3'üncü sırada Hindistan ($76 milyar), 4'üncü sırada ingiltere ($68 Milyar) ve 5'inci sırada Rusya ($65 milyar) yer alıyor. Bu beş ülkenin toplam savunma sanayi harcaması $1,3 trilyon olurken ve tüm dünyadaki ülkelerin savunma harcaması ise 2022 rakamlarına göre $2,13 trilyon olarak gerçekleşmiş durumunda.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk BAYRAKTAR, sunumunda ayrıca dünyada en fazla ihracat yapan ülkelerin yükselik ve azalış trendi ile ilgili de bilgiler paylaştı. BAYRAKTAR: " En fazla ihracat yapan ilk 5 ülke ihracattan aldığı ortalama %76’lık toplam payı koruyor. Amerika bugün savunma sanayi ihracatının %45'ini yapıyor. Ambargolar nedeniyle Rusya’nın payı önemli ölçüde düştü. 2018 yılında Rusya %25'lik Dünya Savunma Sanayi İhracatı gerçekleştirirken 2022 yılında bu oran %8.8'e gerilemiş durumda ve daha da inmesi bekleniyor. Burada büyük bir potansiyel açılıyor ve oradan boşalan ihracat, aslında Türkiye'nin ihracat satışlarındaki en büyük potansiyellerinden bir tanesi ve Türkiye'nin dünya savunma sanayindeki ihracat payı 2018 yılında %0.9 idi, bugün %1,2'ye çıktı. Buradaki paydan %30'luk bir artış olduğunu görüyoruz." dedi.

BAYRAKTAR, sunumunda ayrıca Türkiye'nin savunma harcamalarının azalmasına rağmen ihracattaki artış ile beraber cirosun arttırdığını ifade ederek şunları aktardı: " Ülkemizin askeri harcamaları son 4 yıldır azalırken, GSYİH’daki payı da %2- %2.5 seviyelerinden 2022’de %1.2’ye düştü. Türkiye’nin toplam küresel askeri harcamalardaki payı ise %1’in altında bulunuyor. Askeri harcamalarımız azalmasına rağmen sektörümüz ihracata yönelerek cirosunu büyüttü. Bu büyümedeki en önemli unsurların başında geniş ürün portföyü, kalite ve maliyet avantajı geliyor. Milli teknoloji hamlesinin olumlu etkisi burada da göze çarpıyor. " dedi.

Savunma ve havacılık sektörünün 2022’de 12.2 milyar dolar ciroya ulaşarak, son 10 yılda %9.9’luk yıllık bileşik büyüme trendi yakaladığının altını çizen BAYRAKTAR, dış ticarette ise geçtiğimiz dönem salgın ve tedarik zinciri problemleri nedeni ile ihracatın ithalatın gerisinde kaldığını ancak 2020’de pozitife dönen sektör dış ticaret dengesinin son 2 yıldaki yolcu uçağı alımları hariç tutulduğunda büyüme trendini koruduğunu sözlerine ekledi. İhracat ve ithalat dengesi ile ilgili önemli verilern paylaşan BAYRAKTAR, "Savunma ve havacılık sektörümüz 2022’de yolcu uçağı dışında ağırlıklı olarak komponent ve aksam ithalatı gerçekleştirdi. Buna karşın sektörümüz satış yönündeki dış ticareti hava, kara ve deniz platformları ile sistem seviyesinde ürün ihracatına dayanıyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı %88 iken, yolcu uçağı alımları hariç tutulduğunda bu oran %187’ye kadar çıktı." dedi.

Etkinlik açılış konuşmalarıyla devam ederken, konuşmaların ardından Divan Heyeti Seçimi ve Seçilen Divan Heyetine Yetki Verilmesi,Faaliyet Planı ve Yıllık Tahmini Bütçe Tasarısının Görüşülmesi ve Onaylanması,Bilanço ve Gelir Gider Tablosunun Okunması,Denetim Kurulu Raporunun Okunması,Yönetim Kurulunun İbrası,Denetim Kurulunun İbrası,Çalışma Planı ve Yıllık Bütçe Tasarısının Görüşülmesi ve Onaylanması, Tüzük Değişikliği Önerilerinin Görüşülmesi ve Onaylanması, Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü Başvurusunun Görüşülmesi ve Onaylanması ve Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu seçimi sonrasında yeni yönetim kurulu asil ve yedek üyeler ise şu isimlerden oluştu: