EN TR

Güncel Haber

3000 Tonluk Denizaltı Havuzu Denize İndirildi!

ASFAT dünyada bir ilke imza attı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın denizaltı inşa ve modernizasyon ihtiyaçlarının karşılanması için kritik öneme haiz kendi özellikleriyle dünyada tek olan “3000 Tonluk Denizaltı Havuzu” 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü denize indirildi.

Tarih: 31 Ağustos, 2022

 

Millî Savunma Bakanlığı bağlısı ASFAT ana yükleniciliğinde yürütülen Denizaltı Havuzu projesi, milli denizaltı üretilmesi ve halihazırda envanterimizde yer alan denizaltıların bakım-onarım ve modernizasyon faaliyetlerinin hızla ve yoğun bir şekilde devam ettiği bir dönemde, Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nın denizaltı inşa ile bakım onarım alt yapı ve kabiliyetlerinin arttırılması maksadıyla başlatıldı. Bu bağlamda, milli denizaltı üretimi hedefinin bir parçası olması hasebiyle, milli teknolojinin geliştirilmesini sağlayacak mavi vatanımız için son derece kritik, stratejik bir öneme sahiptir.

2018 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri ve onayı ile kurulan ASFAT, uluslararası tecrübeye sahip yetkin personel yapısı ve etkin organizasyonunun sağladığı dinamizmle Türk savunma endüstrisinin gelişimine ve ihracatına katkı sağlamaya devam ediyor. En iyisini, en uygun fiyata, en kısa sürede ve en yüksek yerlilik oranı prensibiyle çalışmalarını sürdüren ASFAT, kendine özgü özellikleri ile dünyada tek olan Denizaltı Havuzu başarılı bir şekilde denize indirdi.

3000 Tonluk Denizaltı Havuzu Projesi, görev tanımı, karşılayacağı ihtiyaçlar ve tasarımı nedeniyle alışılmış havuz inşa projelerinden ayrılmakta olup, pandeminin etkisini tüm dünyada gösterdiği ve tedarik zincirleri ve maliyetler konusunda muhtelif zorluklara yol açtığı bir dönemde, tüm paydaşların kararlı, fedakâr ve yapıcı yaklaşımları neticesinde denize indirilmiştir.

Proje kapsamında 30’un üzerinde alt yüklenici faaliyet göstermiştir. Türk mühendis ve işçilerin çalışma ve gayretleriyle devam eden proje, yerlilik oranının maksimum düzeyde tutulması açısından örnek teşkil etmektedir.

Proje kapsamında edinilen bilgi birikimi ve iş modeli yaklaşımları, ASFAT, Tersaneler Genel Müdürlüğü ile yüklenici ve tedarikçi olarak projede yer alan tüm paydaşların ilerlemesi ve gelişmesine hizmet etmekte, benzeri projelerde kullanılacak ciddi bir tecrübe oluşmaktadır.

3000 Tonluk Denizaltı Havuzu, kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, kapasitesi dahilinde, halihazırda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan ve müteakip dönemde envantere girmesi planlanan denizaltıların planlı bakımları için havuza alınmaları ve bahse konu unsurların arıza, kaza ve acil durumlarda plan dışı havuzlanması görevlerini icra edecektir. Kapasitesi dahilinde olan havuz ve diğer havuzların pontonlarının havuzlanmasında kullanılabilecek ve konuş yeri değişikliği icra edebilmek üzere yedeklenebilecek imkân ve kabiliyetlere sahip olacaktır.

Askeri gemi standartlarında inşa edilen Havuz’un çatısı çevre şartları açısından karşılaşılması çok az bir olasılık olan 100 knot rüzgâra karşı dayanma gücünü sahiptir. Aynı zamanda diğer sivil havuzların sahip olmadığı yaralı stabilite koşul ve şartlarına göre inşa edilmiştir. Bu husus üzerinde çok değerli bir platform olan denizaltıların havuzlanması için vazgeçilmez bir özelliktir. Havuz, 28 havuz personeli ve 14 denizaltı nöbetçi personelini 5 gün boyunca ikmal yapmadan barındırma kapasitesine sahiptir. Denizaltı Havuzu aynı zamanda sahip olduğu 4 adet dizel-jeneratör sayesinde limana bağlı kalmadan da herhangi bir yerde denizaltının bakım onarım faaliyetlerini yürütebilir.

Projenin kalite kontrol ve sörvey faaliyetleri ile Denizaltı Havuzunun klaslanması, askeri gemi sörvey ve klaslama yetkinliği olan Türk Loydu tarafından yapılmaktadır.

Havuzun boş ağırlığı 4000 ton olup, 3000 tonluk kaldırma kapasitesine sahiptir. Baş ve kıçta yer alan çıkmalarla birlikte tam boyu 105 metredir. 25,1 metre genişlik, buna karşılık gelen 17,05 metre iç genişlik, 19,95 metre yüksekliğe sahip havuz 16,5 metre dalma derinliğine sahiptir ve bu derinliğe 75 dakikada ulaşabilmektedir. Bu özellikleriyle, envanterde bulunan ve müteakip dönemde envantere girmesi muhtemel denizaltıları havuzlayabilecek bir yapıdadır.

Havuz Kapama Tertibatı, otomatik olarak kontrol edilebilen 3 parçadan oluşan bir çatı sistemi ve başta ve kıçta yer alan 2 adet otomatik kontrol edilebilir giyotin kapıdan oluşmaktadır. Dünyada kendi sınıfında bulunmayan bu özellik neticesinde, olumsuz hava koşullarında havuzlanan denizaltının bakım-onarım ve modernizasyon faaliyetlerinin sekteye uğramaması ve gizlilik ve güvenlik anlamında zafiyet yaşanmaması hedeflenmektedir.

Deniz Kuvvetlerimizin denizaltı inşa ve modernizasyon ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda Millî Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile ASFAT arasında “3000 Tonluk Denizaltı Havuzu Tedariki” sözleşmesi 17 Aralık 2019 tarihinde imzalanmıştı.