EN TR

Güncel Haber

Anayurt Güvenliği Kritik Ve Yeni Teknolojilerin Kullanıldığı En Önemli Alanlardan Biri Haline Geliyor

Tarih: 26 Şubat, 2024 Güncelleme: 21 Nisan, 2024

 

 Kara, Hava ve Deniz Sınırlarının Güvenliği, Kritik Tesis ve Fabrikaların Güvenliği, her alandaki Siber Güvenlik konuları, doğal afet ve toplumsal güvenlik, yer üstü ve yeraltı zenginliğin korunmasına kadar birçok konuyu içinde barındıran Anayurt Güvenliği, bugün tüm dünya devletlerinin öncelikli ve mali boyutu yüksek konularından birisi haline geldi. 

Günümüzde giderek sıklaşan ve karmaşıklaşan iç güvenlik tehditleri, anayurt güvenliği faaliyetinden sorumlu kurum ve kuruluşların klasik yöntem ve kabiliyetlerle tehdidi bertaraf etmesini gittikçe zorlaştırmaktadır. 

Bu nedenle anayurt güvenliğinden sorumlu kurumlar; gelişmiş teknolojiler kullanarak verimlilik ve kabiliyetlerini artırmaya, öte yandan kurumlar arası koordinasyonu güçlendirerek anayurt güvenliğinden sorumlu makamların (emniyet, istihbarat, sahil güvenlik, itfaiye vb.) güvenilirliğini artırmaya çalışmaktadır. 

Bu kapsamda; genişbant bağlantılar, nesnelerin interneti uygulamaları, gelişmiş görüntü toplama cihazları, otonom sistemler (İHA, otonom araçlar ve robotlar) anayurt güvenliği kurumlarının “büyük resmi” görmesini sağlarken, büyük veri analizi, yapay zekâ, bilgisayarlı görselleştirme, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve diğer destek sistemleri hızlı ve isabetli karar alma mekanizmalarının oluşturulmasına yardım ediyor. 

Anayurt güvenliği pazarı hızlı ve dinamiktir, bir ulusun güvenliğine yönelik ortaya çıkan tehditleri ele almak için sürekli olarak gelişmektedir. Pazar; terörizm, sınır ötesi anlaşmazlıklar, yasadışı göç, kaçakçılık ve siber tehditler gibi güvenlik sorunlarının teşvik ettiği büyük bir büyüme yaşıyor. Allied Market Research'e göre, küresel iç güvenlik pazarının 2028 yılına kadar 801 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. 

Akıllı gözetimden siber güvenliğe, yapay zekadan Nesnelerin İnterneti'ne (IoT) kadar pazarı yeniden şekillendiren altı trend ortaya çıktı ve sektörün yapısında devrim yarattı. Bunlar; 

Trend 1: Artan Bir Öncelik Olarak Siber Güvenlik 

Trend 2: Yapay Zekanın (AI) Artışı 

Trend 3: Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Gözetim 

Trend 4: Biyometrik Kimlik Doğrulama ve Kimlik Teyidi 

Trend 5: Drone Teknolojisi (Gökyüzündeki Gözler) 

Trend 6: Özel Kamu Ortaklıklarının Yükselişi 

Geleceğe doğru yol alırken, bu altı trend güvenliği nasıl algıladığımızı yeniden tanımlıyor ve bunu sağlamak için kullanılan stratejileri ve teknolojileri yeniden yapılandırıyor. Tehditlerin 

hızla geliştiği bir dünyada yenilikçilik, uyanıklık ve uyarlanabilirlik, ortak güvenliğimizi sağlamak ve barışçıl ve güvenli bir anavatanı teşvik etmek için hayati önem taşıyacaktır.