EN TR

Röportaj

``Envanterde Bulunan Hava Araçlarının Emniyetli ve Etkin Şekilde Görevlerini İcra Etmelerini Sağlamak En Önemli Sorumluluğumuzdur``

Deniz Hava Komutanlığı envanterinde yer alan farklı tip ve özellikteki birçok hava aracının bakım/onarım faaliyetleri Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı’nda konuşlu Deniz Bakım Komutanlığı marifetiyle en üst seviyede gerçekleştirilmektedir. Deniz Hava Komutanlığı’nın “Harekât, Eğitim, Lojistik ve Bakım” faaliyetlerinin entegre olarak yürütüldüğü merkezi konumundaki Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı ziyaretimiz kapsamında Bakım Komutanı Deniz Yarbay Erkan AKDERELİ ile Komutanlığın tarihçesi, Üs Seviyesi Bakım Konsepti çerçevesinde envanterde bulunan deniz hava araçlarına yönelik sundukları bakım/onarım hizmetleri ve mevcut bakım, onarım ve idame altyapısını daha da iyileştirmek maksadıyla hayata geçirilen çalışmalar üzerine sizler için kısa bir söyleşi gerçekleştirdik.

Issue 107 - June 2021

Defence Turkey: Deniz Hava araçlarında bakım faaliyetlerinin başlaması ve idamesi sürecinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yarbay Erkan AKDERELİ: Bakım Komutanlığı Türk Deniz Havacılığının doğuşu ile beraber envanterdeki deniz hava araçlarının bakım onarım faaliyetlerini desteklemek maksadıyla personeli ile beraber günümüze kadar olan süreç içerisinde faaliyetlerine devam etmektedir. Türk Deniz Havacılığının kurulması ile ilgili raporlarda geçen hususlar dikkate alındığında deniz hava araçlarının bakım faaliyetlerinin idame edilmesi fikrinin doğuşunun 1912 yılına uzandığı görülmektedir.