EN TR

Makale

NUROL Makina 40 Yılı Aşkın Mühendislik Deneyimi ile Macaristan Pazarında!

Issue 99

Dünyada 11 Eylül saldırıları sonrası artan terörizm ve diğer asimetrik risk ve tehditler zırhlı araçların, yalnızca Orduların değil aynı zamanda Güvenlik Güçlerinin de vazgeçilmez ihtiyaçlarından birisi olmasını sağlamıştır. Günümüzde birçok ülkede hem Ordu hem de Güvenlik Güçleri için zırhlı kara araçları tedarik programları yürütülmektedir. Bu programlar, ülkelerin savunma ve iç güvenlik politikalarına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir.

Operasyonel ihtiyaçların değişmesi sonucunda son yıllarda hızlı hareket eden, çevik birliklerin kullanılması büyük önem kazanmıştır. Bu birliklerin kullanım kabiliyetinin esasını ise, hareket kabiliyeti, çeviklik, zırh koruması, ateş gücü ve lojistik destek teşkil etmektedir. Son 20 yılda icra edilen terörle mücadele, barışı tesis etme ve koruma operasyonları, Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA)’ların bu görevler için en uygun araçlar olduğunu göstermiştir.

Yüksek manevra kabiliyeti ve zırh koruması ile gelişmiş ateş gücüne ve kullanım esnekliğine sahip TTZA’lar, ilk tedarik maliyetleri ve ömür boyu masrafları dikkate alındığında paletli zırhlı araçlara kıyasla %40 ila %50 oranında daha ucuz olmaları nedeniyle dünya genelinde Silahlı Kuvvetler ve Güvenlik Güçleri tarafından artan bir rağbet görmüşlerdir. 

Zırhlı kara araçlarına yönelik kullanıcı ihtiyaçları artarken aynı zamanda çeşitlenmekte ve konfigürasyon seçenekleri zenginleşmektedir. İhtiyaçlar tasarımı yönlendiren parametreleri tanımladığından günümüzde artık Orduların muharebe, Güvenlik Güçlerinin ise güvenliği sağlama ihtiyaçlarını yüksek performansla karşılayacak yeni nesil, güçlü ve güvenilir TTZA platformları tasarlanmaktadır.

Türk Savunma Sanayinin en eski özel sektör oyuncularından birisi olarak 1976 yılında faaliyetine başlayan, 1990lı yıllar ile birlikte savunma sanayine odaklanarak ilk aşamada alt-sistem üretimi akabinde ise nihai ürün geliştirilmesine soyunan NUROL Makina, başta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Güçleri (Jandarma Genel Komutanlığı (JGnK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü [EGM]) olmak üzere dost ve müttefik ülke askeri ve güvenlik birimlerinin de beklentilerini yüksek performansla karşılayan özgün tasarım, yeni nesil EJDER YALÇIN TTZA platformu ile sektöre yeni bir vizyon getirmiştir. 

2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) hizmetine giren EJDER YALÇIN TTZA, sahadaki performansını kısa sürede ticari olarak da başarıya dönüştürürken, yurt dışında yürütülen agresif iş geliştirme ve pazarlama faaliyetleri sonucunda kısa sürede ciddi bir ihracat başarıları yakalamıştır. 2017 yılında Tunus ile imzalanan anlaşma ile ilk ihracat başarısını kazanan EJDER YALÇIN Blok-III 4x4 TTZA, bugün Türkiye dışında dünya genelinde aralarında Tunus (75+150), Özbekistan (24 teslimat + 1.000 aracın yerel üretimi planlı), Katar (342 adet, Nisan 2020 itibarıyla 200’e yakın araç teslimatı yapıldı) ve Senegal (25 adet)’in de yer aldığı 5 ülkede hizmet vermektedir. Nisan 2020 itibarıyla yıllara sâri olarak ihracat için siparişe bağlanmış EJDER YALÇIN Blok-III 4x4 TTZA sayısı 800’ü (500’ü kesin sipariş) aşmış olup görüşmeleri devam eden proje ve sözleşmelerin kesin siparişe dönüşmesi durumunda 1.000’in üzerinde yeni araç siparişi söz konusu olabilecektir.

Silahlı Kuvvetler ile Güvenlik Güçlerinin meskûn mahal ve kırsal alanlar dahil olmak üzere her türlü bölge ve arazi şartlarında harekât ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirilen yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip, harekât sahasında kendini kanıtlamış özgün tasarım bir platform olan EJDER YALÇIN’ın son müşterisi ise 2019 yılında imzalanan sözleşme ile Macaristan Silahlı Kuvvetleri olmuştur. NUROL Makina böylelikle platform seviyesinde özgün bir muharip TTZA ürününü Avrupa Birliği (AB) ve NATO Üyesi bir ülkeye ihraç etme başarısı göstermiş ilk Türk Savunma Sanayi firması olmuştur. Bir diğer firmamız Otokar, 2008 yılında Slovenya Silahlı Kuvvetleri (18nci Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Taburu)’ne COBRA Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Keşif Aracı ihracatı gerçekleştirmişti. 

NUROL Makina’nın kısa sürede ünü ülke sınırlarını aşarak bir dünya markasına dönüşen EJDER YALÇIN TTZA ve YÖRÜK NMS gibi özgün ürünleri ile bugün gelmiş olduğu nokta hepimizin göğsünü kabartsa da bu noktaya tabii ki kolay ulaşılmamıştır. Sektörde alt-sistem üretimi ile faaliyetlerine başlayan bir şirketin gerek TSK ve Güvenlik Güçlerimiz, gerekse yurt dışındaki müşterilerinin ihtiyaçlarını, yabancı bir ortak olmadan ve yabancı bir firmadan tasarım desteği veya lisans almadan, kendi özgün platform ve teknolojilerini tasarlayıp üreterek karşılayan bir firma haline gelmesi için ciddi altyapı yatırımları yapılmış ve önemli ArGe faaliyetleri yürütülmüştür.

Kuruluş ve Savunma Sanayine Giriş

Makina İmalatı Sektöründe faaliyet göstermek amacıyla 1976 yılında kurulan %100 Türk Sermayeli bir şirket olan NUROL Makina,1992 yılında Savunma Sanayine girme kararı almış ve ilk aşamada gerçekleştirdiği aksam imalatı ile kardeş şirket FNSS’e bir alt-yüklenici olarak ve onun etkin olmadığı sahalara odaklanmıştır. 1992 yılından itibaren Sincan’daki Birinci Ankara Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan tesislerde ACV-300 ZMA’lar için Dragar taret imalatı, ZPT’ler için Nişancı Kupolası (12.7mm Makinalı Tüfek Kupolası) ve araç kapakları ile başlayan çalışmalar zaman içinde ilave zırh çözümü, araç NBC sistemleri ile devam etmiş ve NUROL Makina kısa sürede FNSS için her türlü çelik zırh çözümünün kaynağı haline gelmiştir.

Savunma Sanayindeki faaliyet yelpazesini aşamalar halinde genişletip derinleştiren NUROL Makina bu çerçevede önce parça aksam imalatı yapmış, akabinde alt-sistem ve ana alt-sistem imalatına geçmiş ve bilahare ana sistem tasarım ve imalatı gerçekleştirilmiştir. TSK’nin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA) imalatına yönelen NUROL Makina, Romanya’da yerleşik Ratmil (RomTechnica) Firması gerçekleştirdiği iş birliği ile RN-94 isimli 6x6 konfigürasyondaki TTZA çözümünü ortak tasarım olarak 1994 yılında üretmiştir.  MSB/SSM ile imzalanan sözleşme kapsamında test maksatlı olarak 5 adet RN-94 TTZA sipariş edilmiş ve ilk araç 1997 yılında, diğerleri de 1998/1999 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) birliklerinde kullanılmak üzere o zamanki adıyla Savunma Sanayi Müsteşarlığına teslim edilmiştir. İlave sipariş alınamayan RN-94, NUROL Makina’nın ilk nihai ürün deneyimi olmuştur. 2003 yılında Steyr Firması ürünü Pandur-II TTZA Ailesi için Üretim Lisans Anlaşması imzalamasına rağmen NUROL Makina, özgün tasarım ve yerli imal edilecek bir 6x6 TTZA Ailesi geliştirmeyi tercih etmiş ve kendi öz kaynakları ile özgün tasarım ve yerli imalat EJDER TTZA Ailesi’nin geliştirme çalışmalarını finanse etmiştir.

EJDER TTZA Ailesinin Doğuşu ve EJDER YALÇIN 4x4

Savunma sanayi teknolojileri, çoğunlukla kritik, gizli içerikli, maliyeti yüksek ArGe çalışmaları gerektirir ve ihracatı/ithalatı kontrole tabidir. Özellikle ülkeler arası politik ilişkiler, savunma sanayi ürünlerinin teknolojisinin transferini ve ürünlerin satışını etkilemektedir. NUROL Makina bu tip sınırlamalardan azami ölçüde kurtulmak ve ‘bağımsız savunma sanayi’ hedefine hizmet etmek için, özgün yurtiçi geliştirme çalışması yapma kararı almıştır. Bu kararın ardından; TSK’nin mayına dayanıklı araçlara ihtiyacı olacağı fikrinden hareketle 2006 yılında mayına dayanıklı yeni ve özgün bir 6x6 TTZA geliştirme projesini tamamen kendi öz-kaynakları başlatmıştır. EJDER TTZA Ailesinin ilk üyesi olan, EJDER 6x6 Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) Aracı, meşakkatli ve yoğun bir ArGe çalışması ile tüm testleri dahil, 2 yıl gibi kısa bir sürede ortaya çıkarılmıştır. EJDER 6x6 ZPT Aracının tasarım ve entegrasyon süreçlerinde ülkemizde ilk defa yerli kaynaklarla CAN BUS tasarımı ve uygulaması yapılmış olup yeni bir teknoloji kazanılmıştır. CAN-BUS sistemi ile farklı sistemlerin (motor, şanzıman, fren, vites kolu, ABS, aks kilitleri, aydınlatma sistemi, gaz pedalı, kapılar vs.) entegrasyonunda merkezi komuta kontrol açısından büyük kolaylıklar oluşmuştur. İlk lansmanı 3 Şubat 2009 tarihinde gerçekleştirilen EJDER 6x6 ZPT’nın ilk müşterisi 72 adetlik sipariş veren Gürcistan İçişleri Bakanlığı olmuştur. Bu ihracatla NUROL Makina, Türkiye’nin ilk 6x6 TTZA ihracatına da imza atmıştır.

Türk Savunma Sanayinin en eski özel sektör oyuncularından birisi olarak NUROL Makina, özellikle yeni yönetim ve yeni anlayışla birlikte, kendi 4x4 platformlarını geliştirme kararı aldığı 2012 yılından itibaren tamamen kendi özgün ürün ve sistem çalışmalarına yoğunlaşmıştır. Bu çerçevede bugün EJDER YALÇIN olarak anılan 4x4 konfigürasyondaki Ejder TTZA’nın prototip çalışmalarına Kasım 2012’de başlanmış ve ilk ön-prototip IDEF ‘13 Fuarı sırasında tanıtılmıştır. Elde edilen geri bildirimler sonucunda üzerinde bir dizi iyileştirme ve geliştirme çalışması yapılan prototip aracın üretimine EJDER YALÇIN Blok-I adı ile 2014 yılında başlanmış ve seri üretimi tamamlanan ilk parti 5 araç (ABD$8 Milyon değerindeki sözleşme SARP UKKS donanımlı toplam 11 EJDER YALÇIN teslimatını kapsıyordu) Eylül/Ekim 2014’den itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Dairesi Başkanlığı envanterinde yerini almıştır. 

Yenilenen ve daha da geliştirilen araç EJDER YALÇIN Blok-II adıyla 2016 yılında son kullanıcıya teslim edilmiştir.  EJDER YALÇIN Blok-II platformlarında Aselsan ürünü SARP-II UKKS yer alırken, daha önce imzalanan sözleşmeler altında EGM’ne Blok-I ve Blok-II versiyonlardan 70 adet teslimat yapan NUROL Makina, 2016 yılında EJDER YALÇIN TTZA’nın üçüncü versiyonu olan Blok-III platformunu geliştirerek seri üretimine başlamıştır. SSB tarafından yürütülen Zırhlı Taktik Araç (ZTA-I) Projesi altında 180 adetlik sipariş veren EGM’ne ilk teslimatı 9 Kasım 2016 günü yapılmıştır. EJDER YALÇIN Blok-III’ün ilk lansmanı ise 3’üncü High-Tech Port Fuarı sırasında gerçekleştirilmiştir. EGM EJDER YALÇIN Blok-III TTZA’ların tamamında ayrıca Aselsan ürünü SARP II UKSS (7.62mm silah) yer almıştır.

Önceki versiyonlarda [Blok-I ve Blok-II] 300bg ve 350bg kapasiteli güç paketleri yer alırken, Blok-III’de 375bg kapasiteli bir güç grubu kullanılmıştır. Ayrıca aracın iç hacmi biraz daha genişletilmiş ve mobilite özellikleri (yer/yol tutuşu daha da iyileştirilmiştir) biraz daha artırılmıştır. Aracın üzerine EGM Özel Harekât Daire Başkanlığının talebi doğrultusunda bazı ilave operasyonel özellikler eklenmiştir. Bu çerçevede örneğin meskûn mahal operasyonları sırasında araç üzerinde yer alan SARP UKSS’nin hasar görmesi veya devre dışı bırakılması için kullanılan çelik sac tellerin kesilmesi maksadıyla araç tavanına iki adet kesici makas yerleştirilmiştir. Gene daha önce sadece motor, tekerlekler ve kabin içerisinde bir yangın söndürme sistemi yer alan aracın gövdesi üzerinde Molotof saldırıları sonucu oluşabilecek yangınları önlemek/söndürmek maksadıyla bir yangın söndürme sistemi (benzer bir çözüm TOMA’da da kullanılmaktadır) eklenmiştir. Personel ve motor bölmelerindeki söndürücüler otomatik olarak devreye girerken diğer bölmelerdeki söndürücüler ise kullanıcının müdahalesi ile devreye girmektedir.

Sınıfında en yüksek bekaya sahip (koruma seviyesi uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından, TNO tarafından, test edilerek sertifiye edilmiştir) EJDER YALÇIN Blok-III TTZA ağırlığına göre (muharebe ağırlığı 18 ton), kullanıcıya son derece yüksek bir mobilite performansı sunuyor ve 375bg kapasiteli yüksek torka sahip dizel güç grubu ve tam bağımsız süspansiyon sistemi sayesinde, her türlü arazide en iyi şekilde görev yapabiliyor. NUROL Makina İş Geliştirme birimi tarafından yürütülen agresif iş geliştirme ve pazarlama faaliyetleri kapsamında bugüne kadar yurt dışında 3 kıta ve 10 ülkede test edilen EJDER YALÇIN 4x4 Blok-III TTZA, Özbekistan, Slovakya, Macaristan, Katar ve Suudi Arabistan’ın aralarında olduğu ülkelerde çok ağır testlerden geçmiş, zorlu koşullar ve rakipler karşısında performansını kanıtlamıştır. 2014 yılından bugüne Türkiye’de farklı coğrafi şartlarda, arazi ve şehirlerde başarıyla görev yapan EJDER YALÇIN 4x4 TTZA bu kapsamda Sahra Çölü’nden Orta Asya steplerine ve dağlarına kadar dünyanın çeşitli coğrafyalarında çöl şartları, karlı, çamurlu araziler, bozkır ve özel hazırlanmış parkurlarda yeteneklerini sergilemiştir. Bugüne kadar icra edilen saha testlerinden hiçbirinde kalmayan ve başarıyla tamamlayan EJDER YALÇIN 4x4 TTZA, bir yandan envanterinde bulunduğu bazı ülkelerde, farklı çatışma ortamlarında görev yaparak, muharebe ortamında da kendisini ispatlarken, sahada icra edilen mobilite ve dayanıklılık testlerindeki performansıyla da yurt dışındaki potansiyel müşterilerinin dikkatini çekerek yeni ihracat fırsatları için kapıların art arda açılmasını sağlamıştır.

EJDER YALÇIN 4x4 TTZA’nın geliştirilmesi sırasında üstün beka özelliklerinin yanı sıra kullanıcının operasyonel ve ergonomik ihtiyaçları da göz önünde tutulmuş ve böylece personelin güven içinde, etkin görev yapması için ideal bir platform oluşturulmuştur.

Balistik koruma özelliklerine göre 4 tona kadar faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan EJDER YALÇIN 4x4 TTZA; Sınır Gözetleme ve Güvenlik Aracı, Keşif Aracı, Taktik Füze Taşıma/Fırlatma Aracı, Komuta-Kontrol Aracı, Hava Savunma Aracı, Muharebe Aracı, Personel Taşıyıcı Araç, KBRN Keşif Aracı, Mayın/EYP Tespit-İmha Aracı ve Zırhlı Ambulans gibi kullanıcının değişik harekât ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunmaktadır. Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ve özgün araç kontrol yazılımı sayesinde farklı versiyonlarda konfigüre edilebilebilmekte, bu sayede farklı uygulamalara yönelik olarak özelleştirilebilmektedir.

NUROL Makina: Alt-Sistem Üreticisinden Kendi Özgün Platform ve Teknolojilerini Tasarlayıp Üretebilen Bir Firmaya Dönüşümün Püf Noktaları!

Halen 65.000m2'lik açık ve 25.000m2'lik kapalı alana sahip Ankara’daki modern tesislerinde 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç üretimine devam eden NUROL Makina, TTZA sektöründeki başarılı tasarım ve geliştirme çalışmalarında 28nci yılındadır. Geçen yıllarda yürüttüğü projeler, NUROL Makina’nın deneyim birikimini daha da artırmıştır. TTZA, bunların alt-sistemleri ve özel tasarım gerektiren sistem çözümleri projelerinin yürütülmesi esnasında; NUROL Makina, sistem/alt-sistem bazında tasarım, entegrasyon ve imalat kabiliyetine sahip olmuştur.

Sektörde alt-sistem üretimi ile faaliyetlerine başlayan NUROL Makina’nın Ordu ve Güvenlik Güçlerinin ihtiyaçlarını, yabancı bir ortak olmadan ve yabancı bir firma tasarım desteği veya lisansı almadan, kendi özgün platform ve teknolojilerini tasarlayıp üreterek karşılayabilen bir firma haline gelmesi için ciddi yatırımlar yapılmıştır.Bu sayede NUROL Makina bugün, zırh çeliği işlemek üzere kullanılan 5 eksenli lazer kesme cihazı, 7 eksenli robotik kaynak makinası, hidrolik eksantrik presler, ısıl işlem, lazer tarama ölçüm sistemi ve boyama üniteleri gibi modern bir teknolojik altyapının yanında yüksek bir üretim kapasitesine de sahiptir. NUROL Makina yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı siparişleri kapsamında üretim faaliyetlerine COVID 19 salgınına rağmen gerekli tedbirleri alarak iki vardiya halinde devam etmekte, hatta alınan özel izinler sayesinde sokağa çıkmağa yasağının olduğu günlerde dahi çalışmalara devam edilmektedir. Özgün tasarımları ile kara platformları segmentinde fark yaratmayı başaran NUROL Makina; aynı zamanda hendek ve engel aşma, yan ve dik meyil tırmanma, engebeli arazi ve derin sulardan geçiş gibi özgün tasarım ve üretim araçlarının performans testlerinin yapılabilmesini sağlayan modern bir test alanına da sahiptir. 

Makina, test, bilgisayar destekli tasarım ve üretim alt-yapısı ve mühendislik bilgi birikimi ile savunma sektörüne yüksek kalitede ürünler sunan NUROL Makina, 2015 yılı itibarıyla ArGe Merkezini kurmuş ve mühendis kadrosunu geçen sure zarfında sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirip zenginleştirmiştir. Tasarım ve geliştirmesini yaptığı ürünlerin uluslararası kalite ve askeri standartlara uygun olarak kalifikasyonuna da büyük önem veren şirket, mevcut ürün portföyünün geliştirilmesi ve kalitesinin artırılması faaliyetlerinin yanında, ürünlerde yerlilik oranının en üst düzeye çıkarılması amacıyla da sürekli geliştirme çalışmaları yapmaktadır. 

Diğer yandan, kullanıcıdan gelen geri bildirimlere gösterilen özenli yaklaşım ve sistemlerin ömür devri boyunca sağlanan satış sonrası destek hizmetleri, NUROL Makina ile kullanıcı arasındaki bağı sağlamlaştırarak kullanıcı memnuniyeti ve güveninin sağlanmasına ve dolayısıyla savunma sektöründe aranan bir marka olmasına neden olmuştur. 

İlk AB ve NATO Üyesi Müşteri: Macaristan Silahlı Kuvvetleri

Başta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ihtiyaçlarının karşılanması olmak üzere yurt içi ve yurt dışı pazarlama ve satış faaliyetlerini artırarak devam ettiren NUROL Makina, 2019 yılının ikinci yarısı içinde Macaristan ile sözleşme imzalamıştır. Firma ihalede dünyanın önde gelen Avrupa ve ABD’li TTZA üreticileriyle yarışmış ve testlerdeki performansıyla ihalede ipi göğüsleyen taraf olmayı başarmıştır.

Bir süredir Ordusunun teknolojik olanaklarını artırmak ve Sovyetler Birliği döneminden kalma eski nesil araç ve teçhizatları Batı sistemleriyle değiştirmek için faaliyetler yürüten Macaristan, farklı konfigürasyonlardaki yeni nesil TTZA ihtiyacı kapsamında tercihini EJDER YALÇIN TTZA’dan yana kullanmıştır. Bu siparişle Macaristan, Ordu ve Güvenlik Güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için EJDER YALÇIN’ı tercih eden dünyadaki 6’ncı, Avrupa Birliği’ndeki ise ilk ülke olmuştur. Macaristan ayrıca pakette yer alacak YÖRÜK TTZA siparişiyle de bu aracın Katar’ın ardından dünyadaki 2’nci müşterisi olmuştur.

NUROL Makina ile Macaristan tedarik makamları arasında yıllara sâri birkaç yüz araçlık (EJDER YALÇIN ve YÖRÜK) bir çerçeve anlaşması imzalanmıştır. İlk teslimatların 2020 yılında yapılması beklenmektedir.

Mühendislik yoğun bir etkinliğe sahne olacak Macaristan projesinde teslimatı yapılacak araçlarda kullanıcının isterleri doğrultusunda aralarında Aselsan’ın da yer aldığı farklı Avrupalı üreticilerin ekipmanları entegre edilecektir. Macaristan Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan farklı tipteki kara platformları ile müşterek görev icra edebilmesi istenen EJDER YALÇIN ve YÖRÜK TTZA’lar üzerinde sistem mühendisliği çalışması yapılacağından araçlar, üzerlerinde yer alacak ekipmanlar açısından, bugüne kadar üretilmiş kardeşlerinden daha farklı bir kofingurasyonda tasarıma sahip olacaklar. NUROL Makina gerçekleştirdiği EJDER YALÇIN ve YÖRÜK TTZA satışları ile aslında Türk Savunma Sanayi firmalarına da yeni ihracat fırsatları yaratmaktadır. Bu çerçevede örneğin Macaristan Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek araçlarda kullanılmak üzere Nisan ayı başlarında Aselsan ile NUROL Makina arasında SARP UKKS ve SEDA Atış Yeri Tespit Sistemi tedarikine yönelik bir sözleşme imzalanmıştır. Macaristan Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilecek araçların bir bölümünde ise farklı firmaların ürünleri yer alacaktır. Aselsan daha önce de Katar’a teslimatı yapılacak EJDER YALÇIN Blok-III ve YÖRÜK/NMS TTZA’larda kullanılacak SARP UKKS, KORNET-E ATGM Lançer Sistemi ve IGLA SAM Lançer Sistemi gibi ekipmanların teslimatına yönelik olarak NUROL Makina ile yaklaşık ABD$150 Milyon değerinde bir sözleşme imzalamıştı.

Proje kapsamında araçlarda görev yapacak Macar Silahlı Kuvvetleri personeli için hem Türkiye hem de Macaristan eğitim programları da düzenlenecektir. Bu kapsamda Macaristan’da kalıcı bir ayak izinin tesisine imkân tanıyacak uzun vadeli bir çözümün oluşturulması da beklenmektedir. Yüzlerce araçlık bir sipariş söz konusu olduğundan NUROL Makina’nın Macaristan’da bu araçların bakım, tutum ve idamesine yönelik kalıcı bir varlık göstermesi şaşırtıcı olmayacaktır.

EJDER YALÇIN Blok-III 4x4 TTZA ürünüyle Avrupa’da daha önce Slovakya tarafından düzenlenen mobilite ve dayanıklılık testlerine katılan NUROL Makina çeşitli ülkelerden farklı segmentlerde 10 aracın aynı anda katıldığı testlerde rakipleriyle boy ölçüşerek en başarılı performanslardan birine imza atmıştı. 

Sonuç

Yenilikçi çalışmalarını, 40 yılı aşkın mühendislik deneyimi ile harmanlayarak savunma alanında faaliyetlerine devam eden NUROL Makina bugün, EJDER YALÇIN 4x4 TTZA, YÖRÜK/NMS 4x4 TTZA, EJDER TOMA 4x4 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı, EJDER KUNTER 4x4/6x4 ve 6x6 çekiş özellikli Özel Amaçlı Platform ve ILGAZ-I/II 4x4 İç Güvenlik Aracı gibi özgün zırhlı araç platform çözümleriyle sektördeki yerini her gün daha da sağlamlaştırmaktadır.

Yapısı itibarıyla teknolojisi ve kalitesi ile rekabetçi bir firma olmak zorunda olan NUROL Makina, bir yandan kara platformlarında daha etkin bir oyuncu olma hedefi çerçevesinde her koşulda güvenli bir gelecek için ‘Çözüm Ortağı’ olarak emin ve güvenilir adımlarla ilerlerken, diğer yandan da belli bir olgunluğa erişen ve mevcut ihracatları her yıl daha da artıran EJDER, YÖRÜK/NMS ve ILGAZ isimlerini birer dünya markasına dönüştürmeyi hedeflemektedir.