EN TR

Güncel Haber

SAHA İstanbul, 9’uncu Yaşına Milli Savunma Hamlesine 52 Farklı Sektörden 1.100 Üye ile Öncülük Ederek Giriyor

Türkiye Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla 17 Mart 2015 tarihinde 27 üyeyle yola çıkan ve bugün Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi haline gelen SAHA İstanbul, 9’uncu yılını 52 farklı sektörden 1.100’den fazla firma ve 29 Üniversiteyle karşılıyor. Türkiye’nin savunma sanayinde yerlilik oranının arttırılması, dışa bağımlılığının azaltılması ve ihracat verimliliğinin yükseltilmesi alanında öncülük eden ve sektörün gelişimine çok önemli destekler veren SAHA İstanbul, 9’uncu yılını kutluyor.

Tarih: 18 Mart, 2024

Son dönemde büyük yol kateden ülkemizin “Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilen yerlileşme ve millileşme çalışmaları kapsamında Türk savunma, havacılık ve uzay sektörünün, yerlilik oranının artırılması, henüz sahip olmadığı kritik teknolojilere kavuşturulması ve uluslararası rekabette üst seviyelere taşınması için üyelerinin teknolojik ve sektörel yetkinliklerini geliştirmek, üyeleri arasındaki iş birliğini destekleyerek güçlü bir ekosistem oluşturmak misyonuyla kurulan SAHA İstanbul, bugün 9 yaşında…

52 farklı sektörden 1.100 üye firma

1.100 firması ve 29 üniversitesiyle Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak ülkemizin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı sağlayan SAHA İstanbul, platform ve alt platform üreticilerini bir araya getirerek ülkemizde üretilmeyeni üretmek için yeni iş birlikleri kuruyor. Dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli yetenekler geliştirmek maksadıyla 52 farklı sektörden firma, bünyesindeki 11 komite vasıtasıyla projeler geliştiriyor.

SAHA EXPO’yu organize ediyor

SAHA İstanbul aynı zamanda, firmaların iş geliştirme gayretlerine destek olmak maksadıyla, sektöre üretim yapan ana yükleniciler ve kobilerin yer aldığı bölgenin en etkili Sanayi İhtisas Fuarı olan SAHA EXPO’yu organize ediyor. SAHA Akademi bünyesinde SAHA MBA ve sektörel eğitimler ile sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimleri sunuyor.

Milli Teknoloji Hamlesi’ne en etkin desteği sunan STK

Savunma, havacılık ve uzay sektöründe dışa bağımlılıktan kurtulmak ve ihracatı artırmak hedefi ile ülkemizin savunma sanayiinin ihtiyaçlarının yanı sıra müttefik olduğumuz ülkelerin de ihtiyacına özel teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayan SAHA İstanbul, milli üretim yetenekleri konsolide ediyor, yerli ve yabancı pek çok ana yüklenici firma ile firmalarımızı buluşturan B2B görüşme etkinlikleri gerçekleştiriyor ve Milli Teknoloji Hamlesi’ne en etkin desteği sunan STK olarak, ülkemizin savunma sanayisinde hak etiği noktaya gelmesi için çalışmalarına devam ediyor.