EN TR

Güncel Haber

Savunma Sanayii Yapay Zekâ Yetenek Kümelenmesi Tanıtım Töreni ve Çalıştayı Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından organize edilen, "Savunma Sanayii Yapay Zekâ Yetenek Kümelenmesi (SAYZEK) Tanıtım Töreni ve Çalıştayı", Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN’ün teşrifleri ve Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, savunma sanayii firmaları, araştırma enstitüleri ve üniversite temsilcilerinin katılımları ile Ankara’da gerçekleşti.

Tarih: 13 Aralık, 2023

Savunma sanayiinde ihtiyaç olan yapay zekâ temelli çalışmaları, merkezi ve bütünleşik bir şekilde yöneterek daha ileri noktalara taşımak amacıyla kurulan Savunma Sanayii Yapay Zekâ Yetenek Kümelenmesi, yapay zekâ kabiliyetlerine yönelik farkındalığı artırarak, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda ortaya koyacağı yenilikçi çalışmalarla etkin ve verimli çözümler üretmeyi hedefliyor.

SSB Başkanı GÖRGÜN, Tanıtım Töreni kapsamında gerçekleştirdiği konuşmada şunları kaydetti: "Bizler, yapay zekâyı geleceği şekillendiren, bugünü dönüştüren, bilgiyi güce, veriyi vizyona dönüştüren bir değer olarak görüyoruz. Savunma sanayiimizde ihtiyaç olan yapay zekâ temelli çalışmaları, merkezi ve bütünleşik bir yapıda yönetip yönlendirerek daha ileri noktalara taşımak amacıyla kurduğumuz Savunma Sanayii Yapay Zekâ Yetenek Kümelenmesi, ekosistem içerisinde paydaşlar arası etkileşimi ve farkındalığı artırarak, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi çalışmalarla etkin ve verimli çözümler üretecektir. Oluşacak sinerji; yapay zekâ teknolojisinin savunma sanayii ürünlerimizdeki kullanımını hızlı bir şekilde artıracak, sektörümüzü yarınlara hazırlayacak çığır açıcı teknolojilerde de örnek alınan ülke konumuna yükseltecektir."

SAYZEK Çalışmaları kapsamında; yetenek matrisi oluşturulması, odak alanlara yönelik iş birlikleri yürütülmesi, sivil alandaki çalışmaların savunma sanayiine kazandırılması, ürünleşme sürecinin hızlandırılması, ortak altyapılar ve odak laboratuvarlar ile kaynakların verimli kullanılması, farkındalık eğitimleri ile yapay zekâ bilinci oluşturularak yetenekli öğrencilerin sektöre kazandırılması hedefleniyor.