EN TR

Güncel Haber

SSB, MİLGEM 6, 7 ve 8’inci Gemilerin İnşası için İkinci Kez TÇD Yayımladı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR sosyal medya hesabından bugün (22 Aralık 2021) yaptığı bir paylaşım ile MİLGEM 6, 7 ve 8’inci Gemiler için ihale sürecinin başlatıldığını duyurdu. İsmail DEMİR resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgilere yer verdi: “Mavi Vatan’a 3 yeni MİLGEM geliyor. Yerlilik oranı çok daha yüksek gemilerimizle Ordumuzun gücüne güç katacağız!”. MİLGEM 6, 7 ve 8’inci Gemilerin Tedariki Projesi ihale ilanı ise yine aynı gün SSB resmi internet sayfasında paylaşıldı. SSB daha önce de Temmuz 2016’da MİLGEM 5, 6, 7 ve 8’inci gemilerin inşasına yönelik bir Teklife Çağrı Dosyası (TÇD) yayımlamıştı.

Tarih: 22 Aralık, 2021

İhale ilanında azami oranda yerli sanayi katılımı ile özel sektör tersanesinde inşa edilecek gemilerin geliştirme, iyileştirme, millileştirme ve yerlileştirme ihtiyacı bulunan sistemler hariç MİLGEM 5’inci Gemisi TCG İstanbul Fırkateyni’nin eş gemileri olacağının altı çizildi. İlanda TÇD’nın 31 Aralık 2021 tarihine kadar SSB Deniz Araçları Daire Başkanlığından temin edilebileceği belirtilmiş ve TÇD’yi satın almış ilgili firmalardan cevaplarını en geç 15 Mart 2022 tarihine kadar sunmaları istenmiştir.

Hatırlanacağı üzere ADA Sınıfı olarak tanımlanan MİLGEM Korvetlerinin 3’üncü gemiden itibaren seçilecek bir özel sektör tersanesi sorumluluğunda inşa edilerek DzKK’na teslim edilmesi planlanmış ve bu kapsamda alınan SSİK Kararı ile MİLGEM-S (MİLGEM Seri Üretim) Projesi başlatılmıştı. Aralık 2011’de SSM’nca belirlenen Dearsan ve RMK Marine tersanelerine Teklife Çağrı Dosyası (TÇD) yayımlanmış ve firmalardan teklifler 14 Mayıs 2012 tarihinde alınmıştı. Bu süreçte, finansmanı milli bütçeden karşılanacak ancak nihai sorumluluğu MİLGEM-S ihalesinin galibi Ana-Yüklenici özel sektör tersanesinde olacak ADA Sınıfı üçüncü gemi TCG Burgazada (F-513) Korvetinin de söz konusu tersanelerin henüz bu tip bir gemi inşası için yeterli bilgi birikimi ve insan gücüne sahip olmadıkları değerlendirilerek SSİK Kararı ile İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda inşa edilmesi kararlaştırılmıştı. Temmuz 2012 tarihinde icra edilen SSİK toplantısında ise DzKK’nın acil ihtiyacı ve yurt dışından kredi bulmada yaşanan zorluklar göz önünde bulundurularak finansmanı milli bütçeden karşılanacak ve nihai sorumluluğu MİLGEM-S ihalesinin galibi Ana-Yüklenici özel sektör tersanesinde olacak şekilde ADA Sınıfı dördüncü gemi TCG Kınalıada (MİLGEM-S Projesi’nin ikinci gemisi) Korvetinin de yine İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda inşa edilmesi kararlaştırılmış böylece MİLGEM-S Projesinde gemi inşa modeli 2+4 (2 askeri tersane + 4 özel sektör tersanesi) şeklinde revize edilmişti. 

3 Ocak 2013 tarihli SSİK toplantısında alınan karar ile RMK Marine Tersanesi MİLGEM-S Projesi’nde Ana Yüklenici özel sektör tersanesi olarak seçilmişti. Ancak, bu karara SEDEF Tersanesi’nin itiraz etmesi üzerine ihalenin iptal edilerek yenilenmesi gündeme gelmiş ve 26 Eylül 2013 tarihinde toplanan SSİK, 3 Ocak 2013 tarihli SSİK toplantısında alınan kararın iptal edilmesine ve 3’üncü ve 4’üncü gemilerin İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda inşa edilmesine ve ihalenin kalan 4 gemi için tekrar edilmesine karar almıştı. Buna göre gemilerin tasarım, inşa, sistem entegrasyonu ve performans sorumluluğu İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda olacak, MİLGEM-S Projesi’nde, SSB tarafından Platform Dizayn Alt Yüklenicisi olarak belirlenmiş olan STM ise platform ve platform entegrasyon (ana tahrik sistemi entegrasyonu dahil) tasarımı ile ilgili tüm faaliyetlerden sorumlu olacaktı.

MİLGEM konseptinin devamı olarak başlatılan ‘İ Sınıfı Fırkateyn Projesi’nde, ilk geminin dizayn ve inşasının İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılmasına yönelik Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) Kararı 30 Haziran 2015 tarihinde alınmıştı. İ Sınıfı Fırkateynlerin tasarımı İstanbul Tersanesi Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi (DPO) tarafından ADA Sınıfı Korvet dizaynı esas alınarak yaklaşık 2 yılda tamamlanmış ve SSB tarafından MİLGEM 5, 6, 7 ve 8’inci Gemileri Tedariki Projesi ihale ilanı 2016 Temmuz ayı içinde yayımlanmıştı. TÇD, 5 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla ADİK, Dearsan, İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi, RMK Marine, SEDEF Gemi İnşaatı, Sefine ve Selah Makine Gemicilik tarafından satın alınmıştı. Firmalardan tekliflerini en geç 30 Kasım 2016 tarihine kadar SSB’na teslim etmeleri istenmiş ve Dearsan ile ADİK, SEDEF, İstanbul Tersanesi Ortak Girişim Grubu olmak üzere iki ayrı teklif SSB’na teslim edilmişti. 

SSB; tersane adaylarına İ Sınıfı Fırkateyn Projesi TÇD’nı yayınlarken, paralelinde, uzun üretim-tedarik süresi nedeniyle, STM’den de MİLGEM 5’inci Gemi TCG İstanbul (F-515)’un inşası ile Ana Tahrik Sistemi tedarik ve entegrasyonu maksadıyla teklif istemiş ve STM teklifini Müsteşarlığa sunmuştu. 11 Ekim 2018 tarihli 985 Sayılı SSİK Kararı ile SSB, STM ile görüşme yapmak üzere görevlendirilmiş ve Kasım-Aralık döneminde Ana Yüklenici adayı STM ile sözleşme görüşmeleri tamamlanmıştı. 12 Nisan 2019 tarihinde SSB ile STM arasında imzalanan sözleşme 27 Eylül 2019 tarihinde yürürlüğe girmişti. Sözleşme kapsamında MİLGEM-5, STM Ana Yükleniciliğinde, MİLGEM Projesi ADA Sınıfı Korvetlerin inşasında büyük tecrübe ve başarı sahibi İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından inşa edilmektedir. Projede STM, Ana Yüklenici olarak; gemi’nin/hizmetlerin tedarik/ifa edilmesi amacıyla, program yönetimi, tasarım, dokümantasyon, gemi inşa, donatım, entegrasyon ve doğrulama ile MİLGEM Projesi Teknik Veri Paketinin (TVP) hazırlanması sorumluluğunu üstlenmiştir. 

İ Sınıfı (daha sonra İSTİF sınıfı olarak anılmıştır) Firkateynlerin ilk gemisi TCG İstanbul (F-515)’un ‘İnşa Başlangıç Töreni’; 19 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılmış ve gemi 23 Ocak 2021 tarihinde törenle denize indirilmişti. Törende konuşan Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar GÜLER MİLGEM-5 İstanbul Fırkateyni ile devamında inşa edilecek diğer 3 kardeş geminin teslimat tarihleri ile ilgili şu bilgileri vermişti, “İstanbul Firkateyni Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023 yılında hizmete girmiş olacaktır. İSTİF Sınıfı Firkateyn Projesi kapsamında İzmir, İzmit ve İçel isimleriyle diğer 3 gemimizin de 2027 yılına kadar tamamlanması planlanmaktadır.” Tam boyu 113.2m, genişliği 14.4m, derinliği 7.75m, su çekimi 4.05m ve deplasmanı 3.000 ton olarak açıklanan İSTİF Sınıfı İstanbul Fırkateyninin halen taş havuzda donatım faaliyetlerine devam edilmekte olup 2022 yılının Mayıs ayında önce Liman Kabul Testleri (HAT) akabinde ise Deniz Kabul Testlerine başlanılması ve Eylül 2023 tarihinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi hedeflenmiştir.