EN TR

Güncel Haber

STA Projesinde Seri Üretim KAPLAN STA Teslimatları Başladı

Savunma Sanayi Başkanlığı twitter hesabından 23 Mart tarihinde yapılan açıklama da Silah Taşıyıcı Araçlar-STA Projesinde KAPLAN STA seri üretim dönemi teslimatlarının başlanıldığı kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklamada 6 adet seri üretim KAPLAN Silah Taşıyıcı Araç Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğine yer verildii. Proje kapsamında daha önce, 25 Aralık 2019 tarihinde 2 adet KAPLAN STA aracı kullanıcı makamına teslim edilmişti. Diğer yandan 4x4 Konfigürasyonunda tedarik edilecek, 76 adet PARS 4x4 STA araçlarının teslimatına ise henüz başlanılmadı. Kalifikasyon testlerinin tamamlanmasıyla beraber bu teslimatların da önümüzdeki dönemde başlaması öngörülüyor.,

Tarih: 23 Mart, 2020

Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin 9 Mart 2016 tarihinde aldığı karar uyarınca FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. ile 27 Haziran 2016’da imzalanan ve 14 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe giren Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi Sözleşmesi kapsamında, FNSS,184 adet paletli, 76 adet tekerlekli olmak üzere toplam 260 adet silah taşıyıcı araç ve 64 adet KORNET-E Silah Kulesi ve 196 adet OMTAS Silah Kulesi geliştirilecek, test ve doğrulamaları yapılarak, üretimleri gerçekleştirilecek tüm platform ve kule sistemlerinin ise 2022 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi hedefleniyor.

Peki projenin geçmişine baktığımızda proje başlangıcı, tedarik edilecek araç sayıları ve test süreçlerine kısaca bir göz atalım isterseniz.

Yurt İçi Üretim ve Entegrasyon modelinin benimsendiği STA Projesi ihalesinin, ilk başlangıç tarihi ise 11 yıl öncesine dayanıyor, o dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) envanterinde bulunan TOW, Milan ve 40mm Otomatik Bomba Atar silahları ile OMTAS Hazır Alım Projesi altında Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından sipariş edilen KORNET-E ve Roketsan tarafından geliştirilen Orta Menzilli Tanksavar Silahı (OMTAS) Füze Sistemlerinin taşıyıcı araç ihtiyacını karşılamak üzere toplam 1075 taktik tekerlekli zırhlı araç ile Entegre Lojistik Destek kapsamındaki gereksinimlerin ve hizmetlerin tedariki için 7 Mart 2008’de SSM tarafından Teklife Çağrı Dosyası (TÇD) yayımlanmış ve projede araç kırılımı; 350 TOW, 344 Milan, 229 40mm Otomatik Bomba Atar ve 152 OMTAS Taşıyıcı Araç olarak belirlenmişti.15 Aralık 2008’de BMC, FNSS, HEMA Endüstri, Nurol Makina ve Otokar firmalarından teklif alınmış, müteakiben araç sayısı önce 229 adet 40mm Otomatik Bomba Atar Aracı’nın kapsam dışına çıkarılmasıyla 846’a düşürülmüş daha sonra da KKK’nın talebi doğrultusunda 260’a indirilmişti.

STA Projesi kapsamında 21 Haziran 2013’te FNSS Savunma Sistemleri ve Otokar Firmalarına 184’ü paletli tip (80 Kornet-E, 104 OMTAS/MIZRAK-O) ve 76’sı tekerlekli tipte (76 OMTAS/MIZRAK-O) olmak üzere toplam 260 STA için TÇD yayımlanmış, Savunma Sanayi İcra Komitesi (SSİK)’in 9 Mart 2016’da aldığı karar ile ihalede ipi göğüsleyen taraf FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. olmuş ve sözleşme imza töreni, 27 Haziran 2016 tarihinde FNSS, SSB ve MSB yetkililerinin katılımıyla o zamanki adıyla Savunma Sanayi Müsteşarlığında gerçekleşmişti. Sözleşme imzasının ardından proje başlangıç toplantısı 14 Ekim 2016 tarihinde gerçekleşirken, proje takviminin 15.ayında araçların detay tasarımı SSB ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından onaylandı ve 3 Aralık 2018’de projede kalifikasyon testlerine başlanıldı. Bu testler kapsamında;

KAPLAN STA'nın EMI/EMC testleri  6-28 Mayıs 2019 tarihleri arasında PARS STA'nın ise 13 haziran- 5 Temmuz 2019 tarihleri arasında başarıyla tamamlandı.

KAPLAN STA Hareket ve dayanıklılık kabiliyet testleri Aralık 2018- Eylül 2019 tarihleri arasında,PARS 4x4 STA için ise Ocak 2019- Aralık 2019 tarihleri arasında kapsaml bir test kampanyası yürütüldü.Kalifikasyon testleri kapsamında KAPLAN STA, karlı arazide performans testleri de dahil olmak üzere 10.000 km dayanıklılık sürüş testi gerçekleştirirken, PARS 4x4 STA ise bu süreçte 20.000 km dayanıklılık sürüşü testini başarıyla geride bıraktı.

Çevre Koşulları testleri; STA KAPLAN için  Aralık 2018- Kasım 2019 arasında, PARS 4x4 testleri ise Ocak 2019- Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Mayın ve Balistik Koruma testleri; KAPLAN STA için Eylül 2019 da PARS 4x4 STA için ise Mart 2019 da tamamlandı.

Amfibi kabiliyet testleri ; KAPLAN STA için Eylül 2019 da PARS 4x4 STA için ise Ocak- Eylül 2019 tarihleri arasında başarıyla sonuçlandırıldı.

STA Projesi altında atış testleri ise 13 Şubat 2019’da Konya Karapınar’da Savunma Sanayii Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı proje ekiplerinin de katılımıyla gerçekleşen atış testiyle, Roketsan tarafından geliştirilen OMTAS tanksavar füzesinin KAPLAN STA tanksavar platformuna entegrasyonu doğrulanmış, 6 Nisan 2019 tarihindeki atış testinde ise paletli KAPLAN STA aracına entegre edilen Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi’nden fırlatılan OMTAS füzesiyle duran araçtan hareketli hedefe karşı atış testi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Proje kapsamında PARS ve KAPLAN araçlarına entegre edilmiş OMTAS füzesiyle hareket halindeki araçtan duran hedefe yapılan atış test videosu ise 25 Kasım tarihinde SSB resmi twitter hesabından yapılan paylaşımla kamuoyunu duyuruldu. Paylaşılan video ‘da OMTAS füzesinin tam isabetle duran hedefi başarıyla vurduğu görülmüştü.

KAPLAN STA'nın atış testleri Aralık 2019 tarihi itibariyle tamamlanırken, PARS 4x4 STA aracının atış testlerinin ve kalifikasyonun tamamlanmasının ardından bu araçların ilk teslimatların da önümüzdeki dönemde başlaması planlanıyor.