EN TR

Makale

Türk Hava Kuvvetleri Pilot Eğitimi

Issue 105 - April 2021

Güçlü bir Hava Kuvveti için modern uçak ve mühimmat kadar iyi eğitimli personelde vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Türk Hava Kuvvetleri söz konusu ihtiyacı, NATO ve ABD Hava Kuvvetleri standartlarında uyguladığı Pilot Eğitim Sistemi ile karşılamaktadır. Bu sistemin ilk basamağı Hava Harp Okulu (HHO)’dur. Hava Harp Okulu eğitim-öğretim sürecinde Hava Harbiyeliler akademik ve askeri dersler yanında, Uygulamalı Uçuş Eğitimine de tabi tutulurlar. Bu eğitimle Hava Harbiyeliler uçuşla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirirler. Uçuş eğitimi Hava Kuvvetlerinin farklı uçuş birliklerinde uzun yıllar görev yapmış tecrübeli öğretmen pilotlar nezaretinde, Öğrenci Alay Komutanlığı bağlısı *5’inci Filo Komutanlığı’nın planlama ve icrası ile yürütülmektedir. 1’inci sınıfta T-41D ile başlayan özendirici uçuşlar ileriki sınıflarda uçuş eğitimi ile devam eder. Uçuş eğitimine paralel yürütülen filo yer dersleri kapsamında her yıl tekrarlanacak şekilde Harbiyelilere Meteoroloji, Uçuş Fizyolojisi, Kule konuşmaları, GPS kullanımı, Genel Uçuş Planlama ve Haritacılık dersleri verilmektedir. Ayrıca Harbiyeliler yaz dönemlerinde de Yalova Hava Meydan Komutanlığı’nda planör ile uçuş eğitimi almaktadırlar. 

HHO’ndan mezun olan genç Teğmenler ile 15 Temmuz sonrasında ortaya çıkan pilot ihtiyacını gidermek için gerekli şartları karşılayan farklı sınıflardan Subaylar iç kaynak olarak Pilot Adayı Subay olarak İzmir Çiğli’de bulunan 2’nci Ana Jet Üssü’ne uçuş eğitimi almak için giderler. Eğitimler Çiğli ve Kaklıç Meydanlarında konuşlu 5 Filo Komutanlığı’nda yer alan 5 farklı uçak/helikopter tipi ile verilmektedir. Eğitimler iki sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar yer eğitimleri ve uçuş eğitimleridir. Yer eğitimleri dört ana başlıkta verilmektedir. Bunlar; Uçak Teknik Eğitimi, Filo Yer Eğitimi, Simülatör Eğitimi ve Akademik Eğitimdir. Pilot adayları uçacakları uçağın teknik bilgilerini öğrenmek üzere Teknik Eğitim Merkezi Amirliği’ne gelirler. 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nın envanterinde bulunan SF-260D, KT-1T, T-38M ve CN-235 uçakları ile AS-532 Cougar helikopterlerinin teknik özelikleri ile ilgili bilgiler burada öğretilmektedir. Akademik eğitim toplamda 174 saatlik bir eğitimi kapsamakta ve bu eğitimi Pilot adayları uçuşla beraber almaktadır. Bu akademik dersler Başlangıç Uçuş Eğitimi safhasında 44 saat, Temel Uçuş Eğitimi safhasında 112 saat, Tekâmül Uçuş Eğitimi safhasında ise 18 saat olarak uygulanmaktadır.