EN TR

Haber

Türk Kara Havacılığının Dünü & Bugünü

Tarih: Issue 129 - May 2024 Güncelleme: 20 Temmuz, 2024

Kara havacılığın temelleri; 01 Haziran 1911 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde teşkil edilen “Tayyare Komisyonu”na dayanmaktadır ve Kara Kuvvetleri Komutanlığınca 1948 yılında Polatlı’da Topçu Sınıfına bağlı “Topçu Tayyareciliği” adı altında bir “Hava Grubu”nun kurulması ile gelişimini hızlandırmıştır. 1957 yılında Hava Grubu, “Kara Ordusu Havacılık Okulu” ismini almış, 1986 yılında Kara Havacılık Sınıfı kurulmuş ve 11 Haziran 1997’de yapılan kadro değişikliği ile Kara Havacılık Okulu tümen seviyesine çıkarılarak “Kara Havacılık Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı” olarak yeniden teşkilatlandırılmıştır. 

Kara Havacılık Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 15 Ağustos 2003 tarihinde “Kara Havacılık Komutanlığı” adı altında yeniden teşkilatlandırılarak doğrudan Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlanmıştır. Bu kapsamda; daha önce Ordu Komutanlıkları emrinde olan Kara Havacılık Alayları tek bir emir komuta altında toplanmıştır. Bu yeni teşkilatlanma esnasında; Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK)’na bağlanan Kara Havacılık Okul Komutanlığı da 2014 yılında Kara Havacılık Komutanlığına bağlanarak o günden itibaren K.K.K.lığı bünyesinde yer alan tüm kara havacılık unsurları tek çatı altında eğitim ve görev faaliyetlerini yürütmektedir.