EN TR

Röportaj

Türk Kara Havacılığının Kalesİ 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü

Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki uçak ve helikopterlerin Depo Seviyesi Bakım (DSB), Onarım, Yenileştirme ve Modernizasyon ihtiyacını uluslararası havacılık standartlarına uygun olarak karşılayan 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü ayrıca DzKK, HvKK, JGnK ve Emniyet Güçlerine ait helikopterler ile diğer kamu ve özel sektör kuruluşları hava araçlarına da fabrika seviyesi bakım, onarım yenileştirme ve modernizasyon hizmeti vermektedir.

Tarih: Issue 129 - May 2024 Güncelleme: 20 Temmuz, 2024

Günümüz savaşlarının vazgeçilmez taktik ve lojistik destek aracı olan helikopterlerin kullanım sıklığı ve etkinliği her geçen gün artmakta, helikopterlerin savaşlardaki taktik ve lojistik avantajları yeni stratejilerin geliştirilmesine neden olmakta, böylece de helikopterler artık harekâtın merkezinde yer almaktadır. 1990’lı yıllardan itibaren Türkiye’de ağırlığını iyice hissettiren bu anlayış çerçevesinde hızla gelişen Kara Havacılığımız çağın en modern sistemlerini bünyesine katmıştır. İhtiyaçlar doğrultusunda yeni nesil hava araçlarına yönelik tedarik çalışmaları da sürdürülmektedir. 

Hava araçlarının hiçbir aksaklık olmadan ve sürekli uçurulabilmesi için sağlam ve kesintisiz bir lojistik desteğe ihtiyaç vardır. Bu amaç doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) bünyesinde faaliyet gösteren 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü (ABFM) hava araçlarının ikmal ve bakım faaliyetlerini yürütmek üzere 1948 yılında kurulmuştur. Fabrikada sabit ve döner kanatlı hava araçlarının fabrika seviyesi bakımları, onarımları, yenileştirmeleri, modifikasyonları ve modernizasyonları ile ilgili faaliyetler başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Türk Kara Havacılığının kalesi konumundaki 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde Kasım 2023 itibarıyla 800’ü İşçi olmak üzere Subay ve Mühendis kadrosuyla birlikte toplamda 1.100 personel görev yapmaktaydı.